Politika privatnosti

U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu „Politika privatnosti“), mi, UAB „Online Dating“, šifra pravnog lica 303488351, adresa sedišta M. Valančiaus str. 7, LT-03105 Viljnus, e-pošta: info@savrsenpar.rs (u daljem tekstu „Kompanija“ ili „mi“), pružamo informacije o tome kako obrađujemo vaše lične podatke.

Politika privatnosti se odnosi na pojedince koji:

  • posećuju i/ili koriste usluge Kompanije koje se pružaju na veb stranici www.savrsenpar.rs (u daljem tekstu – „Veb stranica“);
  • posećuju i/ili koriste usluge Kompanije koje pruža mobilna aplikacija savrsenpar.rs (u daljem tekstu „Mobilna aplikacija“), koja se može preuzeti sa Apple App Store-a, Google Play-a;
  • posećuju naloge Kompanije na društvenim mrežama Facebook https://www.facebook.com/DarniPora.lt i YouTube https://www.youtube.com/user/DarniPoraLT (u daljem tekstu – „Nalozi“);
  • na drugi način daju svoje lične podatke Kompaniji.

Pažljivo pročitajte ovu Politiku privatnosti i njene uslove. Posetom veb-sajta, mobilne aplikacije, naloga ili na drugi način korišćenjem naših usluga, vi, kao posetilac veb-sajta, mobilne aplikacije i naloga, ili naš kupac („Posetilac“, „klijent“ ili „vi“), saglasni ste sa uslovima ove Politike privatnosti i potvrdite da ste pročitali i razumeli sve uslove Politike privatnosti.

Ako se ne slažete sa uslovima Politike privatnosti, molimo vas da ne posećujete Veb lokaciju, Mobilnu aplikaciju, Naloge, na drugi način koristite naše usluge ili da Kompaniji pružite bilo koji od vaših ličnih podataka.

Za potrebe ove Politike privatnosti, termin „Lični podaci“ označava bilo koju informaciju koja se odnosi na pojedinca koji se može direktno ili indirektno identifikovati (npr. ime, kontakt detalji, itd.), a „obrada“ označava svaku informaciju koja se odnosi na Lične podatke. radnja koja se preduzima (npr. prikupljanje, snimanje, čuvanje, odobravanje pristupa, prenos, itd.).

Druge termine koji se koriste u Politici treba razumeti onako kako su definisani u Politici privatnosti, Opštoj uredbi o zaštiti podataka (2016/679) ili drugim zakonima o zaštiti podataka.

1. U koje svrhe i kako obrađujemo vaše lične podatke?

Kompanija obrađuje lične podatke samo u posebne svrhe u skladu sa zakonskim osnovama utvrđenim pravnim aktima.

Svrhe u kojim Kompanija obrađuje vaše lične podatke:

I. Veb stranice i/ili mobilne aplikacije u svrhu administracije, identifikacije i pravilnog pružanja usluga pojedinačnim upitnicima kreiranim od strane posetilaca. Kompaniji dajete svoje lične podatke kada se registrujete (napravite profil) na veb-stranici i/ili mobilnoj aplikaciji, postavljate sadržaj koji ste sami kreirali (npr. objavljujete svoj opis, fotografije, pišete komentare, dopisujete se, itd.), koristite druge usluge Kompanije (kao što su testiranje, igranje igrica, interakcija sa drugim posetiocima veb stranice i/ili mobilne aplikacije). Lični podaci se mogu obrađivati u ovu svrhu (ako nam ih dostavite):

Kategorije podataka

Adresa elektronske pošte, ime, pol, prezime (ako je u stvari e-mail adresa), datum rođenja, grad, država, obrazovanje, bračni status (oženjen, neoženjen, itd.), deca (u) posedu i broj , visina, građa tela, boja očiju, boja kose, podaci o navikama pušenja i konzumiranja alkohola, zanimanja i oblasti, podaci o statusu boravka, stanovanju sa nekim i namera da se promeni mesto stanovanja), svrha pretrage i/ili interesovanja, interesovanja , slika (na fotografijama i/ili video zapisima koje je postavio Posetilac), sadržaj pisanih komentara i/ili rezultata i istorija sprovedenih testova ili igara, komunikacija sa drugim posetiocima veb stranice itd.

Pravni osnov

Vaša saglasnost ili ugovor – Uslovi korišćenja sajta

Rok za obradu

2 godine od poslednjeg prijavljivanja na vaš profil

Izvor podataka

Podaci dolaze od vas

Pružanje podataka

Drugi posetioci veb stranice i/ili mobilne aplikacije (npr. kada žele da komuniciraju, pogledaju vaš profil, igraju se sa vama, pogledaju vašu reklamu i/ili komentare koje ste napisali, ili na drugi način koriste usluge Kompanije ukoliko je takva upotreba sastavna) iz podataka koje objavljujete.

II. Za potrebe naručivanja plaćenih usluga, kontrole plaćanja, računovodstva i obračuna. Kompaniji dajete svoje lične podatke kada naručite plaćene usluge koje pruža Kompanija (kao što je Gold ili Premium članstvo). Lični podaci se obrađuju u ove svrhe:

Kategorije podataka

Ime, prezime, e-mail, broj telefona, detalji naloga za plaćene usluge (npr. datum porudžbine, datum početka, datum završetka, trajanje, status itd.), detalji i naknade za naručene i korišćene usluge, detalji plaćanja ( npr. podaci o bankovnom računu, naručene i/ili pružene plaćene usluge, datum, broj plaćanja, iznos koji se plaća i/ili uplaćen, način plaćanja, datum plaćanja, status plaćanja

Pravni osnov

Ugovor – Uslovi korišćenja veb stranice

Rok za obradu

2 godine od dana prijema uplate za uslugu

Izvor podataka

Podaci se dobijaju od vaših i trećih lica, kao što je vaš mobilni operater, platforma za onlajn plaćanje banke ili institucije za elektronski novac u kojoj imate račun.

Pružanje podataka

Kompanija prenosi podatke neophodne za plaćanje usluge vašem mobilnom operateru, banci, instituciji za elektronski novac kod koje imate račun, kada je potrebno da vas identifikuje kao Posetioca veb stranice koji naručuje plaćenu uslugu. Kompanije za naplatu dugova koje posreduju u naplati duga Preduzeća i samo u meri koja je neophodna za pokretanje i izvršenje naplate duga

III. Svrha obezbeđivanja korišćenja drugih funkcionalnosti Veb sajta i/ili Mobilne aplikacije i komunikacije sa Kompanijom kako bi se obezbedilo nesmetano pružanje usluga Kompanije. Kompanija obrađuje vaše lične podatke u svrhu pružanja informacija, postupanja sa vašim žalbama i/ili postupanja sa upitima, komentarima i komunikacijama (uključujući zadržavanje) koje ste dali da biste obezbedili nesmetano pružanje usluga Kompanije. Takođe, kada kontaktirate Kompaniju (ili vas Kompanija, po prijemu vašeg zahteva, kontaktira), Kompanija obrađuje u pisanoj formi, e-mail informacijama primljene poštom, telefonom, putem veb stranice, mobilne aplikacije ili na drugi način. Lični podaci se obrađuju u ove svrhe:

Kategorije podataka

Naziv, sadržaj informativne poruke (ako se sastoji od ličnih podataka, sadržaj žalbe i/ili zahteva u pisanoj formi (npr. datum pisma, sadržaj, kontakt adresa, itd.), e-mail (npr. datum e-maila , sadržaj, e-mail pošiljaoca, itd.), telefon (npr. broj telefona, datum, vreme i trajanje poziva, detalji dati tokom poziva, itd.) koristeći funkciju onlajn ćaskanja (npr. datum, vreme, sadržaj prepiska itd.)

Pravni osnov

Vaša saglasnost ili ugovor – Uslovi korišćenja sajta

Rok za obradu

Od dana kada podnesete zahtev Kompaniji, kada svoj zahtev podnesete u pisanoj formi, e-mail. e-mailom ili korišćenjem funkcije onlajn ćaskanja – 2 godine

Izvor podataka

Podaci dobijeni od vas, Kompanija može kreirati lične podatke izvršavanjem zahteva ili analizom žalbe (na primer, po prijemu vaše žalbe, Kompanija će kontaktirati svoje zaposlene u vezi sa stvarnim okolnostima žalbe i evidentirati ih itd. ).

Pružanje podataka

Platformi za onlajn plaćanje ili drugim partnerima u vezi sa obradom vašeg zahteva ili rešavanjem problema

IV. U cilju poboljšanja Veb-sajta, Mobilne aplikacije, pružanja boljih usluga i (ili) dobara po Vašoj meri. Ako ste dali svoju saglasnost, Kompanija će koristiti vaše lične podatke, uključujući lične podatke, koje kompanija dobije od vas kada koristite veb lokaciju i/ili mobilnu aplikaciju ili posetite naloge kako bi vam ponudila bolje i personalizovanije usluge i/ili robe. Lični podaci se obrađuju u ove svrhe:

Kategorije podataka

Internet adresa (IP), vrsta korišćenog veb pretraživača, godine starosti, broj poseta, vreme provedeno na veb stranici i/ili mobilnoj aplikaciji, onlajn izvor sa kojeg ste došli, informacije o korišćenom uređaju, jezik, država, internet provajder itd. .

Pravni osnov

Vaš pristanak

Rok za obradu

2 godine od dana kada ste nam dali saglasnost

Izvor podataka

Podaci se dobijaju od vas korišćenjem veb stranice i/ili mobilne aplikacije i/ili od drugih osoba (uključujući operatere društvenih mreža)

Dajemo detaljnije informacije o obradi ličnih podataka u ovu svrhu i o tome kako koristimo kolačiće i slične tehnologije u odeljku 3 ove Politike privatnosti.

V. Za potrebe direktnog marketinga (uključujući igre, kvizove, takmičenja). Ako ste dali saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka u ovu svrhu, Kompanija neće samo obrađivati vaše lične podatke u tu svrhu, već će i analizirati vaše ponašanje na veb stranici i/ili mobilnoj aplikaciji i istoriju naloga za usluge koje pruža Kompanija. U tu svrhu, Kompanija koristi automatizovanu analizu podataka i donošenje odluka, uključujući i profilisanje, koje, grupisanjem vaših identifikacionih podataka i/ili podataka o naručenim uslugama, robama, vašem ponašanju, Kompanija može da vam pruži relevantne, zanimljive i korisne ponude i druge informacije. Lični podaci se obrađuju u ove svrhe:

Kategorije podataka

Ime, broj telefona, e-mail, pol, datum rođenja, mesto stanovanja, prezime (ukoliko zapravo predstavlja e-mail adresu), detalji o naručenim uslugama (npr. datum i vreme naručenih usluga, naziv usluge, količina, priroda naručenih usluga), istorijat ličnih ponuda i informacije o njihovom korišćenju

Pravni osnov

Vaš pristanak

Rok za obradu

2 godine od dana kada ste nam dali saglasnost

Izvor podataka

Podaci se dobijaju od vas, uključujući i kada koristite veb lokaciju i/ili mobilnu aplikaciju

Pružanje podataka

Za kompanije koje pružaju usluge biltena

Detaljnije informacije o obradi ličnih podataka u ovu svrhu pružamo u Poglavlju 2 ove Politike privatnosti.

Imajte na umu da pored svrha navedenih u ovom odeljku, Kompanija takođe može da obrađuje vaše lične podatke kada je to neophodno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza i za zaštitu vitalnih interesa vas ili drugih pojedinaca.

2. Direktan marketing

Uz vašu saglasnost, Kompanija vam može slati direktne marketinške komunikacije. Možete izabrati da pristanete na primanje direktnih marketinških komunikacija tako što ćete se registrovati na veb lokaciji i/ili mobilnoj aplikaciji ili naknadnom promenom postavki profila.

Nakon što date saglasnost za prijem direktnog marketinga, Kompanija će obraditi vaše lične podatke kako je navedeno u Poglavlju 1, odeljak V Politike privatnosti.

Ovu saglasnost možete lako opozvati u bilo kom trenutku na sledeće načine:

promenom podešavanja direktnog marketinga u vašem profilu;

obaveštavanjem o odustajanju putem e-pošte na način naveden u biltenu ili ponudi primljenoj poštom (npr. u biltenima, klikom na link „Ako ne želite da primate slična pisma, kliknite ovde“ itd.) ili u SMS porukama primljenim telefonom kao odgovor na primljenu poruku sa tekstom „Odjava“; ili

slanjem zahteva putem e-pošte. email info@savrsenpar.rs. U aplikaciji mora biti jasno naznačen vaš email za registraciju. adresa e-pošte i drugi podaci o registraciji (ako ih ima). Ako želite da povučete svoju saglasnost na ovaj način, možemo od vas tražiti da dokažete svoj identitet.

Imajte na umu da povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade pre povlačenja. To znači da povlačenje saglasnosti ima posledice samo na dalju obradu podataka.

3. Kolačići

Kompanija koristi kolačiće na veb lokaciji i u mobilnoj aplikaciji. Kolačići su male datoteke sa podacima uskladištene na vašem računaru koje pomažu Kompaniji da brže i pouzdanije isporuči sadržaj.

Imajte na umu da kolačići generalno ne sadrže nikakve informacije koje bi mogle direktno da identifikuju korisnika, ali vaši lični podaci koje obrađuje Kompanija mogu biti povezani sa vašim korišćenjem računara ili drugog uređaja, uključujući pregledanje veb stranice i druge informacije dobijene i uskladištene putem kolačića . . Način na koji Kompanija rukuje podacima o kolačićima je takođe izložen u Odeljku IV, Deo IV ove Politike privatnosti.

Kolačići se koriste na veb lokaciji nakon što posetilac potvrdi da se slaže sa upotrebom kolačića. Posetilac može da opozove ovu saglasnost u bilo kom trenutku promenom podešavanja njegovog/njenog veb pretraživača, u kom slučaju određene funkcije veb stranice možda neće raditi.

Možete opozvati svoju dozvolu za korišćenje kolačića u bilo kom trenutku. To možete učiniti tako što ćete promeniti podešavanja vašeg veb pretraživača tako da ne prihvata kolačiće.

Upozoravamo vas da u nekim slučajevima, posebno onemogućavanje, neprihvatanje ili brisanje tehničkih i funkcionalnih kolačića, to može usporiti vaše pretraživanje Interneta, ograničiti rad određenih funkcija veb stranice i blokirati pristup veb lokaciji.

Koristimo informacije dobijene od kolačića:

da obezbedimo funkcionalnost veb stranice i/ili mobilne aplikacije (npr. da bismo vam omogućili da koristite personalizaciju);

kako bismo mogli da poboljšamo i razvijemo veb lokaciju i mobilnu aplikaciju kako bismo bolje zadovoljili vaše potrebe;

razvoj usluga i analiza korišćenja veb stranice, mobilne aplikacije;

ciljano ciljanje marketinških rešenja.

Možemo, u skladu sa zakonskim zahtevima, kombinovati informacije dobijene korišćenjem kolačića sa informacijama dobijenim o nekoj osobi na drugi način (npr. informacije o korišćenju veb stranice, mobilne aplikacije sa drugim ličnim podacima koje ste dali ili ste dobili od drugih izvori).

Imajte na umu da se sledeći kolačići mogu koristiti na veb lokaciji, mobilnoj aplikaciji, nalozima:

tehnički kolačići su kolačići koji su neophodni za rad veb stranice;

Funkcionalni kolačići su kolačići koji, iako nisu neophodni za rad veb stranice, značajno poboljšavaju njen rad, kvalitet i iskustvo posetilaca;

Analitički kolačići su kolačići koji se koriste za generisanje statističke analize metoda navigacije posetilaca veb stranice; podaci prikupljeni ovim kolačićima se koriste anonimno;

Ciljani ili promotivni kolačići su kolačići koji se koriste za prikazivanje ponuda ili drugih informacija koje bi vas mogle zanimati;

Kolačići društvenih mreža su kolačići koji su neophodni za korišćenje informacija na veb lokaciji na vašem nalogu društvenog profila.

Za više informacija o spoljnim sajtovima (kao što su društvene mreže), pogledajte Poglavlje 9 ove Politike privatnosti.

4. Kako prikupljamo vaše lične podatke?

Kompanija obrađuje vaše lične podatke dobijene na sledeće načine:

I. Kada sami date lične podatke kompaniji. Kompaniji dajete svoje lične podatke i druge informacije korišćenjem Veb-sajta, mobilne aplikacije, posete Nalozima, pisanja Kompaniji, podnošenja pritužbi i/ili upita, komentara, pretplate na bilten Kompanije, itd. Imajte na umu da ako kontaktirate Kompaniju pismenim putem ili putem e-pošte. Kompanija čuva podatke o prepisci putem e-pošte.

II. Kada koristite veb lokaciju, mobilnu aplikaciju i/ili naloge. Kada koristite veb lokaciju, mobilnu aplikaciju i/ili posećujete naloge, određene informacije (kao što su Internet adresa (IP), tip korišćenog internet pretraživača, godine starosti, broj poseta veb stranici, internet izvor sa kojeg ste došli), informacije o korišćenom uređaju, jeziku, državi, provajderu Internet usluga itd.) se generišu i prikupljaju automatski.

III. Kada primimo vaše lične podatke od drugih lica u skladu sa zakonom i/ili ovom Politikom privatnosti.

Kompanija može kombinovati lične podatke primljene od vas sa veb-stranicom, mobilnom aplikacijom, nalozima ili sa svim njima zajedno sa podacima koje je kompanija prikupila iz drugih javnih i/ili dostupnih izvora (npr. Kompanija može kombinovati dostavljene lične podatke od vas sa podacima dobijenim korišćenjem kolačića na veb lokaciji ili sa podacima koji su zakonito dobijeni od trećih lica).

5. Kome i kada dostavljamo vaše lične podatke?

Kompanija osigurava da se vaši lični podaci ne daju ili na drugi način prenesu trećim licima bez legitimne osnove. Prilikom pružanja ličnih podataka, Kompanija će preduzeti sve mere da obezbedi da su primaoci podataka primenili odgovarajuće organizacione i tehničke mere bezbednosti i da očuvaju poverljivost ličnih podataka.

Kompanija može, u skladu sa zahtevima zakonskih akata, preneti obrađene lične podatke primaocima sledećih kategorija podataka:

I. Za pružaoce usluga. Treća lica koja deluju u ime Kompanije i/ili po njenim uputstvima da Kompaniji pruže korisničku uslugu, održavanje softvera, dizajn, ugovaranje, anketiranje kupaca, računovodstvo i druge usluge kako bi se obezbedilo pravilno pružanje, upravljanje i razvoj usluga Kompanije. U takvim slučajevima, Kompanija će preduzeti neophodne mere kako bi obezbedila da korišćeni provajderi usluga (obrađivači podataka) obrađuju dostavljene lične podatke samo u svrhe za koje su dati, obezbeđujući odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti u skladu sa uputstvima Kompanije. i važećim zakonskim zahtevima.

II. Organi, organi za sprovođenje zakona i nadzorni organi. Kompanija može da dostavi obrađene lične podatke vladi ili organima za sprovođenje zakona (npr. policiji, tužilaštvu, Službi za istraživanje finansijskih zločina, nadzornim organima kada to zahteva važeći zakon ili da zaštiti legitimne interese Kompanije ili trećih lica.

III. Za lica i/ili preduzeća koja obavljaju naplatu dugova i vode zajedničke baze podataka. Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanja koja mu pripadaju po Ugovoru na pravilan i blagovremen način, Kompanija ima pravo da Lične podatke Kupca dostavi rukovodiocima koji vode dosije podataka o solidarnim dužnicima, kompanijama za upravljanje i naplatu dugova, sudovima. , notari i sudski izvršitelji.

Primaoci iz ovog stava mogu biti osnovani i van Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Prilikom prenosa vaših podataka van EU ili EEA, Kompanija će preduzeti sve neophodne korake da obezbedi da se vaši lični podaci bezbedno obrađuju u skladu sa zahtevima ove Politike privatnosti, Opšte uredbe o zaštiti podataka (2016/679) i drugih podataka zakonodavstvo o zaštiti.

Trenutno, Kompanija prenosi lične podatke dobavljaču usluga Kompanije koji pruža usluge programiranja koje kompanija zahteva van EU / EEA u skladu sa standardnim ugovornim odredbama koje je odobrila Evropska komisija. Možete kontaktirati Kompaniju na kontakt podatke navedene u ovoj Politici privatnosti da biste pročitali ove odredbe (pogledajte Odeljak 12 Politike privatnosti).

6. Koliko dugo Kompanija čuva vaše lične podatke?

Kompanija će čuvati lične podatke ne duže nego što je propisano navedenim ciljevima obrade ličnih podataka ili predviđenim važećim zakonskim aktima, ako je u njima utvrđen duži rok za čuvanje podataka.

Odeljak 1. Politike privatnosti utvrđuje uslove za odvojeno čuvanje vaših ličnih podataka za svaku svrhu korišćenja ličnih podataka.

7. Kako štitimo vaše lične podatke?

Kompanija obezbeđuje poverljivost podataka o ličnosti u skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva i sprovođenjem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera za zaštitu podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, slučajnog gubitka, izmene ili uništenja ili druge nezakonite obrade.

8. Vaša prava

Imate sledeća prava kada kontaktirate Kompaniju i identifikujete Kompaniju:

znati (biti obavešten) o obradi vaših ličnih podataka;

pristup našim ličnim podacima koje obrađujemo;

da zahteva ispravku ili dopunu, ispravku netačnih, netačnih, nepotpunih podataka o ličnosti;

zahtevaju uništavanje ličnih podataka kada više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni;

zahtevati uništenje ličnih podataka ako se obrađuju nezakonito ili kada povučete ili ne date saglasnost za obradu ličnih podataka, što je neophodno;

ne slažete se sa obradom ličnih podataka ili opozovete prethodno datu saglasnost;

zatražite obustavu (osim za čuvanje) obrade vaših ličnih podataka u slučaju spora ili provere zakonitosti obrade, tačnosti podataka, kao i u slučajevima kada nama više nisu potrebni vaši lični podaci, a vama ne žele da ga uništimo;

zahtevaju podnošenje, ako je tehnički moguće, vaših ličnih podataka prikupljenih uz vašu saglasnost ili za potrebe izvršenja ugovora u formatu koji je lako čitljiv ili zahtevajte da se oni prenesu drugom kontroloru podataka.

Zahteve u vezi sa ostvarivanjem svojih prava možete podneti Kompaniji lično putem pošte ili e-pošte. Slanjem poštom na kontakt podatke navedene u ovoj Politici privatnosti (pogledajte odeljak 12 Politike privatnosti). Po prijemu vaše prijave, Kompanija može od vas zatražiti da dostavite dokaz o identitetu, kao i sve dodatne informacije koje Kompanija traži u vezi sa prijavom.

Po prijemu vašeg zahteva, Kompanija će vam odgovoriti najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od dana prijema vašeg zahteva i podnošenja svih dokumenata potrebnih za podnošenje odgovora. Ovaj period se može produžiti, ako je potrebno, za još dva meseca, u zavisnosti od složenosti prijave i broja nerešenih prijava. O produženju roka za obradu prijave društvo obaveštava sa navođenjem razloga za produženje.

U slučaju da smatrate da se vaši lični podaci obrađuju nepropisno, čime se krše vaša prava i zakon o zaštiti podataka, imate pravo da se obratite Državnom inspektoratu za zaštitu podataka (www.vdai.lrv.lt), L. Sapiegos str. 17, Viljnus, Litvanija, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, e-mail: ada@ada.lt.

9. Eksterne lokacije

Veb-sajt i/ili Mobilna aplikacija mogu da sadrže veze ka spoljnim veb-sajtovima – veb-sajtovima naših poslovnih partnera ili veb-sajtovima na kojima imamo naloge za promociju naših proizvoda i/ili usluga. Praćenjem takvih linkova ka bilo kojoj od veb lokacija, imajte na umu da ovi sajtovi i usluge kojima se pristupa preko njih imaju sopstvenu politiku privatnosti i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ove smernice ili bilo koje lične podatke prikupljene na ovim sajtovima ili uslugama. , kontakt ili detalji lokacije. Preporučujemo vam da pregledate izjave o privatnosti drugih veb lokacija pre nego što pošaljete bilo koji od vaših ličnih podataka.

10. Zaštita maloletnika

Brinemo o zaštiti prava maloletnika i ograničavamo njihov pristup uslugama Veb sajta i/ili Mobilne aplikacije kako je predviđeno u Uslovima korišćenja Veb sajta.

Više informacija o zaštiti dece i maloletnika od štetnih uticaja interneta možete pronaći na www.draugiskasinternetas.lt.

11. Promene politike

Sve promene naše Politike privatnosti objavljuju se na Sajtu. Ako bude potrebno (nakon suštinskih promena), obavestićemo vas. Nakon unošenja izmena, možda ćete morati da pročitate i prihvatite ažuriranu Politiku privatnosti da biste nastavili da koristite naše usluge.

Datum poslednjeg ažuriranja: 3. mart 2021

12. Kako nas kontaktirati

Možete se prijaviti za ovu Politiku privatnosti ili obradu Vaših ličnih podataka od strane kompanije u pisanoj formi na adresu UAB Interneto Pažintis, šifra pravnog lica 303488351, adresa sedišta M. Valančiaus str. 7, LT-03105 Viljnus ili e-mail info@savrsenpar.rs.